Stubići za gelendere

Ukupno ima 109 artikala u kategoriji Stubići za gelendere

11000

Materijal: 12x12 mm

Dimenzije: 20x64 cm

Dužina: 80 cm

Težina: 2,51 kg

Tip: b

12014

Materijal: 12x12 mm

Dimenzije: 10,5x17 cm

Dužina: 80 cm

Težina: 0,94 kg

Tip: g

12015

Dimenzije: 10,5x66 cm

Dužina: 80 cm

Težina: 0,99 kg

Tip: g

12,x12, mm RSD

12140

Materijal: 12x12 mm

Dimenzije: 5,5x12,5 cm

Dužina: 40 cm

Težina: 0,50 kg

Tip: d,e

12180

Materijal: 12x12 mm

Dimenzije: 5,5x12,5 cm

Dužina: 80 cm

Težina: 0,95 kg

Tip: d,e

12191

Materijal: 12x12 mm

Dimenzije: 10,5x66 cm

Dužina: 80 cm

Težina: 0,95 kg

Tip: c

12192

Materijal: 12x12 mm

Dimenzije: 10,5x66 cm

Dužina: 80 cm

Težina: 1,16 kg

Tip: c

12210

Materijal: 12x12 mm

Dimenzije: 17,5x28 cm

Dužina: 80 cm

Težina: 1,78 kg

Tip: g

12211

Materijal: 12x12 mm

Dimenzije: 17,5x68 cm

Dužina: 80 cm

Težina: 2,69 kg

Tip: g