Kovanice

Ukupno ima 26 artikala u kategoriji Kovanice

18231

Materijal: 12 mm

Dimenzije: 5,5x12 cm

Težina: 0,37 kg

81201

Materijal: 12x12 mm

Dimenzije: 3x10 cm

Dužina: 10 cm

Težina: 0,29 kg

81202

Materijal: 12 mm

Dimenzije: 3x10 cm

Dužina: 10 cm

Težina: 0,26 kg

81203

Materijal: 12x12 mm

Dimenzije: 3x15 cm

Dužina: 15 cm

Težina: 0,55 kg

81204

Materijal: 12 mm

Dimenzije: 3x15 cm

Dužina: 15 cm

Težina: 0,50 kg

81205

Materijal: 12x12 mm

Dimenzije: 2,5x15 cm

Dužina: 15 cm

Težina: 0,33 kg

81206

Materijal: 12 mm

Dimenzije: 2,6x16 cm

Dužina: 16 cm

Težina: 0,28 kg

81207

Materijal: 12x12 mm

Dimenzije: 2,5x12 cm

Dužina: 12 cm

Težina: 0,30 kg

81208

Materijal: 12 mm

Dimenzije: 2,5x12 cm

Dužina: 12 cm

Težina: 0,26 kg