Kovanice - strana #2

Ukupno ima 26 artikala u kategoriji Kovanice

81209

Materijal: 12x12 mm

Dimenzije: 3,2x15 cm

Dužina: 15 cm

Težina: 0,47 kg

81210

Materijal: 12 mm

Dimenzije: 5,3x20 cm

Dužina: 20 cm

Težina: 0,36 kg

81211

Materijal: 12x2 mm

Dimenzije: 3,3x20 cm

Dužina: 20 cm

Težina: 0,70 kg

81212

Materijal: 12 mm

Dimenzije: 3,3x20 cm

Dužina: 20 cm

Težina: 0,52 kg

81213

Materijal: 12x12 mm

Dimenzije: 5,3x20 cm

Dužina: 20 cm

Težina: 1,16 kg

81214

Materijal: 12 mm

Dimenzije: 5,3x20 cm

Dužina: 20 cm

Težina: 0,90 kg

81216

Materijal: 12 mm

Dimenzije: 3x8 cm

Dužina: 8 cm

Težina: 0,25 kg

81217

Materijal: 12x12 mm

Dimenzije: 3x8 cm

Dužina: 8 cm

Težina: 0,27 kg

81219

Materijal: 12x12 mm

Dimenzije: 3,5x8 cm

Dužina: 8 cm

Težina: 0,28 kg