Sklopovi

Podgrupe kategorije Sklopovi
  Ukupno ima 14 artikala u kategoriji Sklopovi

  121215-lLR

  Materijal: 12 mm

  Dimenzije: 57x100 cm

  Dužina: 100 cm

  Težina: 7,68 kg

  Tip: s

  121216

  Materijal: 12 mm

  Dimenzije: 75x88 cm

  Dužina: 88 cm

  Težina: 10,14 kg

  Tip: s

  121217

  Materijal: 12 mm

  Dimenzije: 60x100 cm

  Dužina: 100 cm

  Težina: 7,80 kg

  Tip: s

  121218

  Materijal: 12 mm

  Dimenzije: 75x55,5 cm

  Dužina: 55,5 cm

  Težina: 5,32 kg

  Tip: s

  121222

  Materijal: 12 mm

  Dimenzije: 80x100 cm

  Dužina: 100 cm

  Težina: 12,18 kg

  Tip: s

  121230

  Materijal: 12x12 mm

  Dimenzije: 42x53 cm

  Dužina: 53 cm

  Težina: 4,10 kg

  Tip: g

  121235

  Materijal: 12 mm

  Dimenzije: 80x87 cm

  Dužina: 87 cm

  Težina: 10,60 kg

  Tip: s

  126101

  Materijal: 12x6 mm

  Dimenzije: 25,5x25,5 cm

  Dužina: 25,5 cm

  Težina: 1,08 kg

  Tip: k

  126102

  Materijal: 12x6 mm

  Dimenzije: 30x30 cm

  Dužina: 30 cm

  Težina: 1,20 kg

  Tip: k