Sklopovi

Ukupno ima 14 artikala u kategoriji Sklopovi

121215-lLR

Materijal: 12 mm

Dimenzije: 57x100 cm

Dužina: 100 cm

Težina: 7,68 kg

Tip: s

121216

Materijal: 12 mm

Dimenzije: 75x88 cm

Dužina: 88 cm

Težina: 10,14 kg

Tip: s

121217

Materijal: 12 mm

Dimenzije: 60x100 cm

Dužina: 100 cm

Težina: 7,80 kg

Tip: s

121218

Materijal: 12 mm

Dimenzije: 75x55,5 cm

Dužina: 55,5 cm

Težina: 5,32 kg

Tip: s

121222

Materijal: 12 mm

Dimenzije: 80x100 cm

Dužina: 100 cm

Težina: 12,18 kg

Tip: s

121230

Materijal: 12x12 mm

Dimenzije: 42x53 cm

Dužina: 53 cm

Težina: 4,10 kg

Tip: g

121235

Materijal: 12 mm

Dimenzije: 80x87 cm

Dužina: 87 cm

Težina: 10,60 kg

Tip: s

126101

Materijal: 12x6 mm

Dimenzije: 25,5x25,5 cm

Dužina: 25,5 cm

Težina: 1,08 kg

Tip: k

126102

Materijal: 12x6 mm

Dimenzije: 30x30 cm

Dužina: 30 cm

Težina: 1,20 kg

Tip: k