Sklopovi - strana #2

Ukupno ima 14 artikala u kategoriji Sklopovi

126103

Materijal: 12x6 mm

Dimenzije: 22,7x22,7 cm

Dužina: 22,7 cm

Težina: 1,05 kg

Tip: k

126104

Materijal: 12x6 mm

Dimenzije: 26,3x26,3 cm

Dužina: 26,3 cm

Težina: 1,20 kg

Tip: k

126127

Materijal: 12x6 mm

Dimenzije: 42,5x42x42 cm

Dužina: 42 cm

Težina: 2,51 kg

Tip: k

126128

Materijal: 12x6 mm

Dimenzije: 42,5x42x42 cm

Dužina: 42 cm

Težina: 2,51 kg

Tip: k

168082

Materijal: 16x8 mm

Dimenzije: 26,3x26,3 cm

Dužina: 26,3 cm

Težina: 1,20 kg

Tip: j